با همه به خوبی ارتباط برقرار کنیم

 

بیایید به مسئلة خودی بودن در یک جمع , عمیق ترنگاه کنیم . این بار به بررسی این موضوع می پردازیم که چه طور می توانیم مسائلی جدی تر از تجارب خود را با مخاطب مان مطرح کنیم . مسائلی مثل عقاید و ارزش های زندگی .

بدون شک ثابت شده , که مردم با کسانی که در زندگی دارای ارزش های یکسانی هستند , چه در دوستی و چه در محیط کار , راحت تر ارتباط برقرار می کنند . این 5 روش به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید با هر کسی که می خواهید ارتباطی نزدیک برقرار کنید .

شما می توانید با استفاده از این شیوه ها علاوه بر ایجاد ارتباطی نزدیک با مشتریان , همکاران , دوستان و کسی که با او رابطة عاطفی برقرار کرده اید , با سایر افراد نیز از هرنژاد و آیینی , همدلی و همفکری پایداری داشته باشید . بدین ترتیب آنها هم ارتباطی نزدیک با شما برقرار می کنند که در غیر این صورت ایجاد نمی شد .

دنباله رو باشید

درست مثل پرندة کوچکی که بال های خود را سریع تر از یک عقاب در حال پرواز به هم می زند , افراد مختلف روش های متفاوتی در زندگی دارند. مثلاً مردمی که در حومة شهرها زندگی می کنند عادت دارند با فاصلة بیشتری از هم بایستند, در حالی که زندگی شهر نشینی سبب می شود که افراد به طور معمول در ترن ها و اتوبوس های شلوغ در فاصلة نزدیکی از هم قرار بگیرند .

افراد ماهر در ارتباطات اجتماعی می دانند که حرکات شان باید مثل مشتریان و مراجعان شان باشد . مردم با افرادی که شبیه به خودشان حرکت می کنند احساس راحتی بیشتری خواهند کرد .

 

دنباله رو باشید

به مردم نگاه کنید . به حرکات آنها توجه کنید . حرکات کوچک ؟ حرکات بزرگ ؟ , سریع ؟, ارام ؟, شتاب زده ؟, بی ثبات ؟ , پخته ؟, خام ؟, شیک ؟, و مرخرف ؟

تصور کنید فردی که با او صحبت می کندی مبی رقص شماست . آیا به سبک جاز تعلیم می دهد ؟ آیا باله درس می دهد ؟ بدن او رانگاه کنید وروش حرکات او را تقلید کنید . این کار باعث می شود طرف صحبت شما به طور ناخودآگاه احساس راحتی کند .

آیا تا به حال برای تان اتفاق افتاده که با کسی مشغول صحبت باشید و بعد از چند دقیقه به خودتان بگویید :« چه قدر مثل من فکر می کند! مثل این که ما روی یک طول موج قرار گرفته ایم . » این احساس فوق العاده ای است , درست مثل عاشق شدن . آیا می خواهید تخته موجی جادویی داشته باشید که با آن بتوانید هر وقت اراده کردید روی طول موج هر کسی که می خواهید , بپرید؟ این تخته موج همین جا است , ابزاری زبانی که به وسیلة آن می توانید با هر کسی که می خواهید ارتباطی نزدیک برقرار کنید . من این تکنیک را بازتاب می نامم, چون در این روش شما عین کلمات طر مقابل تان راتکرار می کنید .

 

بازتاب

بازتاب عملکردی زبانی و ساده است که تأثیرات نیرومندی را به دنبال دراد. به حرف های طرف مقابل دقت کنید , به اسامی , افعال , حروف اضافه و صفتی که به طور معمول به کار می برد و سعی کندی بازتاب آنها باشید . شنیدن کلمات مورد استفادة او از زبان شما , باعث ایجاد ارتباطی نزدیک می شود. به این ترتیب او احساس خواهد کرد ارزش ها , دیدگاه ها , علائق و تجاربش با شما مشترک است .

ازکلماتی حاکی از همدلی استفاده کنید .

وقتی به صحبت های کسی گوش می کنیم , اغلب برای نشان دادن توجه و دقت از آواهایی مثل « اوم » یا « آها» استفاده می کنیم . استفاده از این صداها بهتر از این است که در سکوت به طرف مقابل خیره شویم . با این حال افراد ماهر در ارتباطات اجتماعی از این روش استفاده نمی کنند . سعی کنید به جای گفتن « آها» , کلماتی حاکی از درک و همدلی به کار ببرید . این کلمات ساده , کوتاه و حمایت کننده اند , مثل :« واقعاص جالب است .» وقتی شما به جای استفاده از آواهای مختلف از جملاتی کامل استفاده کنید , شنونده توجه و درک شما را بیشتر احساس می کند.

 

 

زودتر از موقع از کلمة « ما » استفاده کنید

با چند دقیقه گوش کردن به حرف های دو نفر , به راحتی می توانید اطلاعات زیادی , دربارة روابط آن دو کسب کنید. می توانید حدس بزنید که دوستان قدیمی هستند یا تازه با هم آشنا شده اند . یا این که زن و شوهر یا از هم بیگانه اند.

چه طور ؟روند مکالمه بر حسب نزدیکی ارتباط , کاملاً مشخص می شود . به این قسمت توجه کنید :

نوع اول : حرف های کلیشه ای . وقتی دو غریبه با هم حرف می زنند حرف های کلیشه ای ردو بدل می کنند . مثلاً وقتی دربارة هوا صحبت می کنند یکی به دیگری می گوید : « امروز چه هوای آقتابی دلنشینی داریم . »

نوع دوم : واقعیات . افرادی که یکدیگر ار می شناسند ولی به تازگی با هم آشنا شده اند, معمولاً دربارة واقعیات صحبت می کنند:« می دانی جو, امسال تعداد روزهای آفتابی دو برابر سال گذشته است . »

نوع سوم : احساسات و سؤالات خصوصی . وقتی رابطة دوستی بین دو نفر ایجاد می شود , آنها معمولاً احساسات خود را مطرح می کنند, حتی دربارة مسائل یکنواختی مثل هوا: « خدای من , جرج , چه قدر این روزهای آفتابی را دوست دارم . »

نوع چهارم : جملات توآم با « ما » . این نوع معمولاً مختص دوستان نزدیک یا دلدادگان است . در این سطح حرف های غنی تر از واقعیات و نزدیک تر از احساسات مبادله می شود: جملات توآم با ما . دوستان نزدیکی که در این سطح دربارة هوا حرف می زنند می گویند :« اگر این هوا همین طور باشد تابستان خوبی خواهیم داشت » و دلدادگان می گویند :« اگر هوا به همین نحو ادامه پیدا کند , مسافرتی عالی در پیش خواهیم داشت . »

روشی که به آن اشاره می کنیم از همین نوع سرچشمه می گیرد . کافی است از کلمة «ما » زودتر از موقع استفاده کنید .

شما می توانید با استفاده از این کلمه کاری کنید , که مشتری , دوست آینده, یا حتی یک غریبه احساس کند از قدیم با شما آشنا بوده است . از آن استفاده کنید تا کسی که دوستش دارید با شما احساس یگانگی و تفاهم کند . در مکالمات عادی , نوع اول ودوم را حذف کنید و مستقیماً به سراغ نوع سوم و چهارم بروید .

 

.

خاطرات فوری

دوستان , عشاق , شرکاو همکاران صمیمی چه وجه مشترکی با هم دارند؟خاطرات . به این روش توجه کنید . با استفاده از آن می توانید کاری کنید , کسی که به تازگی با او آشنا شده اید احساس کند سال هاست شما را می شناسد .

با هر کسی که دوست دارید, جزئی از زندگی شخصی یا حرفه ای آیندة شما را تشکیل دهد, به دنبال دقایق خاص باشید . بعد از آنها استفاده کنید .

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
وحید۵۳

بزرگترین مشکل ما فنون ارتباط گیر اجتماعیه