چشم‌هایی
با فاصله‌ از هم

معمولا صاحبان این نوع چشم‌ها آدم‌های صبور و آرامی
هستند که آینده نگری‌شان هم در مقایسه با دیگران خوب است. البته این آدم‌ها کمی بیش
از اندازه احساساتی هستند و نمی‌توانند برآورد درستی از موقعیت و کنترل شرایط داشته
باشند. درست است که آدم‌هایی منطقی هستند ولی اگر به ورطه احساسات بیفتند گاهی دچار
سردرگمی بدی می‌شوند.

/ 0 نظر / 28 بازدید