نگاه بیشتر - تشکر مفصل - دست دادن

 

چه طور ، فوراً مورد علاقه واقع شویم !

از دوران کودکی وقتی که برای جلب توجه دیگران ازنردة تخت بالا می رفتیم ، تا زمانی که سوار بر ابری به سوی ماورای این دنیا پرواز می کنیم ، می خواهیم مورد علاقه باشیم .بچه ها به آن « محبوبیت » می گویند ، در حالی که بزرگ تر ها آن را« قدرت جاذبه » یا « توان رهبری » می خوانند . نسل های مختلف ، نمی توانند بر سر انتخاب نامی برای آن با هم توافق داشته باشند ، ولی همگان با مفهوم آن آشنایند و همه به دنبال آن در تکاپو هستند .

با بیان ساده تر ، این همان کیفیت ممتازی است که باعث می شود مردم شما را دوست داشته باشند و بخواهند امروز ، فردا و برای همیشه جرئی از دنیای شما باشند . در فصل های قبل ، به روش هایی اشاره شد که با استفاده از آنها همه را جذب کرده و رابطه ای دوستانه با آنها برقرار کنید .

در این جا به چند فن دیگر می پردازیم که با بکارگیری آنها می توانید در هر جایی که قدم می گذارید آن جا را به وجود خود روشنی و گرما بخشید و گل لبخند را بر لبان هر کسی بنشانید .

خود را به جای مخاطب تان قرار دهید

به این نوع عملکرد که لبخند بر لب همه می نشاند توجه کنید . وقتی با کسی حرف می زنید ، وانمود کنید که گوینده نیستید ، بلکه شنونده اید .

در این صورت تصور خواهید ، کرد شنونده در حالی که شما با او حرف می زنید چه احساسی دارد و به چه چیزی می اندیشد ؟ و بعد ، در فرصتی مناسب ، ازدید شنوندة خود حرف بزنید . این روش را امتحان کنید ! خواهید دید که بدخلقی به لبخندی شیرین و بی حوصلگی به اشتیاق ، و نه به آری تبدیل می شود !

 

خودر ابه جای مخاطب تان قرار دهید

از حال به بعد ، همه چیز را با گوش شنوندة خود بشنوید و هر زمانی که مناسب دانستید ، حرف های تان را از دید او بیان کنید . مثلاً فرض کنید می خواهید ازیک مأمور پلیس ، نشانی هتل تان را بپرسید . به جای این که بگویید : ببخشید ، می توانید به من بگویید ،هتل میدل تاون کجاست ؟»

به او بگویید : « می دانم این کارمربوط به شما نمی شود ، ولی لطف کنید و نشانی هتل میدل تاون را به من بدهید ؟»

و یا بگویید : « شرط می بندم ، از این که همه از شما سؤال می کنند ،خسته شده اید ، ولی آیا ممکن است نشانی ... ؟»

خواهید دید ، نه تنها پاسخ شما را با لبخند میدهد . بلکه نشانی دقیق و کامل را به شما خواهد داد .

کمی بیشتر نگاه کنید

با این روش شادی بیشتری را در خود و کسی که به تازگی با او آشنا می شوید ، ایجاد می کنید . بعد از اتمام حرف های تان قبل از آن که زاویة دیدتان را تغییر دهید ، یک یا دو ثانیه بیشتر به چشمان آن شخص نگاه کنید . او سنگینی نگاه شما را روی خود احساس و به شما نگاه می کند . هر دوی شما احساس هیجان می کنید . این کار مانند یک نئون چشمک زن عمل می کند که روی آن نوشته : « ما واقعاً یکدیگر را درک می کنیم ، به عقیدة من تو فرد خاصی هستیبرای این که لحظات یکنواخت را به دقایقی استثنایی تبدیل کنید ، با هر کسی که حرف می زنید ، سعی کنید ، تماس چشمی خود را کمی طولانی تر کنید .

تشکر با شرح و تفصیل

یکی از روش های تسخیر قلب دیگران این است که علت تشکر و قدردانی خود را بیان کنید . بهترین راه تشکر ( و القای معنای واقعی آن ) این است که بگویید چرا سپاس گزارید . علت تشکر خود را کمی شاخ و بر دهید . مثلاً ، من وقتی از هواپیما پیاده می شویم ، به این شکل از مهماندار تشکرمی کنم ، « متشکرم ، رسیدگی و غذا دادن به این همه مسافر واقعاص کار سختی است . » و یک لبخند زیبا و پاسخ : « خواهش می کنم . هیچ مسئله ای نیست . » پاداش شما در برابر توصیف قدردانی تان خواهد بود .قبل ازتشکر ، علت بیان قدردانیام را درنظر می گیرم و اگر لازم بود آن را مطرح می کنم .

تنظیم زبان

برای این که به جای جیحه دار کردن احساسات کسی ، او را درک کنید ، یا به جای شکست خوردن در حرفه ای ، موفق شوید ، باید به تفاوت هایی که میان روش های صحبت کردن زنانه و مزدانه وجود دارد توجه کنید . این تفاوت ها باعث سردرگمی مردان و آشفتگی زنان می شود . برای کاهش این آشفتگی در این جا به چند قانون کوتاه اشاره می کنیم .

 ( برای مردان )

همیشه ،وقتی با زنان صحبت می کنید ..

هر کار یا درخواستی را ، با جملاتی ملایم مطرح کنید ،مثل : « می شود ، خواهش کنم که ... ؟ » آیا ممکن است که .. »

صحبت های عقلانی و منطقی را به حداقل برسانید و سعی کیند احساسی بر خورد کنید ، مثل : « خوشحالم که / واقعاً متأثر شدم که / ناراحت شدم / مشتاقم که ... »

برای این که دربارة موضوع مورد بحث نظر او را جویا شوید ، در پایان جملات خود از عباراتی مثل : « تو چه طور ؟ » و « تو چه فکر می کنی ؟ » ، استفاده کنید .

حتی گاهی کلمة « متأسفم » را به حرف های خود اضافه کنید .

 ( برای زنان )

طرف صحبت خود رادر نظر بگیرید

همیشه در هنگام حرف زدن با مردان :

صدای خود را پایین بیاورید ، حاشیه نروید ، کمتر درنگ کنید و آنه را که قبلاً درباره اش فکر کرده اید ، بر زبان آورید .

ازهمان ابتدا بهاصل مطلب بروید ، برای خوشامد ، آنها مقدمه چینی نکنید ، عباراتی مثل : « ببخشید که مزاحم شدن ولی ... » یا « می دانم سؤال احمقانه ای است ، ولی ... » ، را حذف کنید .

استفاده از عبارات احساسی را به حداقل برسانید و سعی کنید با استدلال و منطق صحبت کنید .

همة عبارات پایانی و اضافی را حذف کنید .

هرگز عذرخواهی نکنید، مگر این که واقعاً لازم باشد .

دست دادن به شیوة پنج ستاره

وقتی شما دست خود را برای این که با کسی دست بدهید ، دوستانه پیش می برید ، در واقع هزاران پیام ناخودآگاه ارسال و دریافت می کنید .

با توجه به این پنج نکته مطمئن باشید ، که تأثیر مثبتی را بر طرف مقابل خود می گذارید .درهنگام دست دادن حتماً :

1. ابتدا با چشمان خود تماس برقرار کنید .

2. با پردة میان انگشتان تماس برقرار کنید ( فرض کنید دست شما ، مانند پای اردک است . پرده قسمتی است که میان انگشتان اردک قرار دگرفته است . در مورد شما ، پرده ، میان شست و انگشت اشارة شما قرار دارد . دست خود را آن قدر در دست طرف مقابل پیش ببرید که پردة میان انگشتی شما به نشانة دوستی ، بر پردة میان انگشتی طرف مقابل تان فشار آورد .)

3. فشار خفیفی بر استخوان های پشت دست طرف مقاب وارد کنید .

4. کف دست های شما باید به اندازه ای به هم نزدیک باشد , که یک تیله در میان دست شما و مخاطب تان قرار بگیرد .

5. کف دست های شما نسبت به زمین باید در حالت عمود قرار بگیرد.( اگر در هنگام دست دادن , دستان خود را طوری پیش ببرید که بند انگجشتان شما از هم شوده و کف دست تان رو به پایین قرار گرفته باشد , بدین معنی است «شما برتر هستید » و اگر کف دست تان رو به بالا باشد , حالت خواهش و نیاز را تداعی می کند . )

/ 0 نظر / 20 بازدید