برای نفوذ به حریم خصوصی دیگران تنها دو دلیل وجود دارد‎‎؛ ممکن است فرد مقابل فامیل نزدیک یا دوست صمیمی شما باشد یا اینکه طرف مقابل قصد تجاوز به حریم شخصی بدن شما را داشته باشد. هر چه ارتباط ما با دیگران صمیمی‌تر باشد، به همان نسبت اجازه داریم به حریم آنها وارد شویم. با افزایش اعتماد، فاصله و شعاع این حریم نیز کم می‌شود و سرانجام می‌توانید اجازه ورود به حریم شخصی دیگران را نیز به‌دست ‌آورید. وقتی دو سیاستمدار همدیگر را می‌بوسند یا به هم دست می‌دهند، می‌توان با توجه به فاصله بین بدن آنها به نوع ارتباط‌شان پی‌برد. سیاستمداران کشورهای دارای روابط نزدیک مانند کشورهای اروپایی بدنشان بسیار به هم نزدیک می‌شود اما سیاستمداران غیرصمیمی مانند بسیاری از رهبران کشورهای آسیایی با فاصله بیشتری این کارها را می‌کنند. البته زبان بدن افراد در رعایت حریم شخصی دیگران تا اندازه‌ای تحت ثأتیر فرهنگ است. روستایی‌ها کمتر به حریم شخصی دیگران تجاوز می‌کنند، زیرا در مناطق جمعیتی کم‌تراکم زندگی می‌کنند و به علت اینکه حریم شخصی آنها وسیع‌تر است، هنگام دست دادن پاهاى خود را عقب نگه می‌دارند و تا جایی که مى‌توانند براى دست دادن خم می‌شوند

/ 0 نظر / 4 بازدید