چشم‌های
موفق

چشم‌شناس‌ها ـ با چشم پزشک‌ها فرق دارند ـ می‌گویند سایز و
اندازه مردمک چشم، رنگ عنبیه و شکل خطوطی که در آن هست می‌تواند مثل یک آینه، بود و
نبود درون آن آدم را نشان بدهد. در واقع آن‌ها از این فاکتورها برای تخمین میزان
سلامت روحی آدم‌ها استفاده می‌کنند. حتی میزان سلامت جسمی افراد را هم می‌شود از
نوع خطوط عنبیه و درخشندگی رنگ آن تشخیص داد.وقتی که شما به صورت کسی برای اولین
بار خیره می‌شوید ناخودآگاه چشم هایش را بیشتر از باقی اعضای صورتش می‌بینید و به
سمت آن کشیده می‌شوید. برای همین است که روانکاوان به تماس چشمی در  ارتباط موثر با
بقیه خیلی تاکید دارند و آن را رمز موفقیت هر کسی می‌دانند. در واقع وقتی با کسی
ارتباط چشمی برقرار می‌کنید به طور ناخودآگاه می‌توانید احساسات و عواطف او را از
طریق چشم‌ها بخوانید و کم‌کم به او نزدیک‌تر شوید. اگر به مرور این کار را انجام
بدهید دیگر می‌فهمید که هر آدمی چه طور خصوصیاتی دارد و چه قدر نسبت به صحبتها و
عملکرد شما حساسیت نشان می‌دهد. همه این‌ها را فقط چشم‌ها به شما می‌گویند. هر آدمی
شکل و رنگ چشم متفاوتی دارد. اما می‌شود با کمی دقت شکل چشم همه آدم‌های دنیا را در
گروه‌های خاصی طبقه بندی کرد. چینی‌ها از روی همین طبقه بندی شکل و ظاهر چشم‌ها کلی
اطلاعات در باره هر کسی به دست می‌آورند.

/ 0 نظر / 24 بازدید