به گفته متخصصان، بخش عمده‌اى از ارتباطات ما بادیگران، غیرکلامى است. هر روز، ما به صدها و گاه هزاران نفر با نشانه‌ها و رفتارهاى غیرکلامى مانند حالت بدن (طرز نشستن، طرز ایستادن، ژست و قیافه کردن)، حالت چهره، حالت چشم‌ها، حرکات سرو دست، و آهنگ و لحن صدا، پاسخ می‌گوئیم و واکنش نشان مى‌دهیم. از نحوه دست دادن تا آرایش موهایمان، همه این جزئیات غیرکلامى، نشانگر این هستند که ما که هستیم و بر چگونگى ارتباط ما با دیگران تأثیر مى‌گذارند.
پژوهش‌هاى علمى درباره رفتارها و ارتباطات غیرکلامى از سال ١٨٧٢ با انتشار کتاب «بیان هیجانات در انسان و حیوانات» نوشته چارلز داروین آغاز گشت. از آن زمان تاکنون، پژوهش‌هاى فراوانى بر روى انواع، تأثیرات و نحوه بیان رفتارها و ارتباطات غیرکلامى صورت گرفته است. با وجودى که این علائم غالباً آنقدر ظریف هستند که ما به طور هشیارانه از وجودشان آگاه نیستیم، امّا پژوهش‌ها چند نوع مختلف از ارتباطات غیرکلامى را شناسایى کرده‌اند.
در بسیارى موارد، ما به انتقال اطلاعات از راه‌هاى غیرکلامى و با استفاده از مجموعه‌اى از رفتارها مى‌پردازیم. براى مثال، ما ممکن است براى نشان دادن مخالفت خود، از ترکیب اخم کردن، دست به سینه ایستادن و خیره شدن استفاده کنیم. در ادامه، ٨ رفتار غیرکلامى عمده آورده شده است:
١- حالت چهره
حالت‌هاى چهره، بخش عظیمى از ارتباطات غیرکلامى را تشکیل مى‌دهند. در نظر بگیرید که چه مقدار اطلاعات مى‌تواند از طریق تنها یک لبخند یا اخم منتقل گردد. با وجودى که رفتارها و ارتباطات غیرکلامى مى‌توانند در فرهنگ‌هاى مختلف، تفاوت‌هاى معنایى بسیار متفاوتى داشته باشند امّا حالت‌هاى چهره براى شادى، غم، عصبانیت و ترس، در سراسر جهان یکسان و مشابه است.
٢- حرکات سر و دست
علامت‌ها و حرکت‌هاى آگاهانه سر و دست، شیوه مهمى براى انتقال مفاهیم و معانى، بدون کلام هستند. حرکات معمول شامل دست تکان دادن، اشاره کردن و استفاده از انگشتان براى نشان دادن مقادیر عددى مى‌باشند. سایر حرکات سر و دست دلخواهند و به فرهنگ استفاده‌کنندگان بستگى دارند.
٣- زبان دیگر
منظور از زبان دیگر، نوعى ارتباطات آوایى است که با زبان واقعى تفاوت دارد. نمونه‌هایى از آن عبارتند از لحن، بلندى، آهنگ و زیر و بمى صدا. در نظر بگیرید که لحن و آهنگ صدا چه تأثیر قدرتمندى مى‌تواند بر معنى یک جمله داشته باشد. هنگامى که جمله‌اى با یک لحن قوى بیان شود، شنوندگان آن را به عنوان تأیید و علاقه‌مندى گوینده تعبیر مى‌کنند. در حالى که اگر همان جمله با لحن آرام و بی‌تفاوتى گفته شود، می‌تواند مخالفت یا بی‌علاقگى گوینده را برساند.
۴- حالت بدن
حالت و حرکات بدن نیز می‌تواند اطلاعات زیادى را انتقال دهد. پژوهش‌ها دربارة زبان بدن از دهه ١٩٧٠ رشد قابل توجهى داشته است و حرکات دفاعى بدن، دست به سینه ایستادن و پا روى پا انداختن، بیشتر از سایر حرکت‌ها مورد توجه قرار گرفته‌‌اند. با وجودى که این رفتارهاى غیرکلامى می‌توانند نشانگر احساسات و نگرش‌ها باشند امّا پژوهشگران معتقدند که زبان بدن بسیار ظریف‌تر و غیرقطعی‌تر از آنچه که قبلاً پنداشته می‌شد است.
۵- فاصله بین فردى جنبه‌هاى فرهنگى، رفتارى و اجتماعى فاصله فضایى بین افراد مورد مطالعه قرار گرفته است. فاصله‌اى که بین افراد از نظر مقدار فضا وجود دارد، نوع مهمى از ارتباطات غیرکلامى است. مقدار فاصله‌اى که ما نیاز داریم و مقدار فضایى که می‌خواهیم داشته باشیم تحت تأثیر عوامل متعددى نظیر هنجارهاى اجتماعى، عوامل وضعیتى، خصوصیات شخصیتى و سطح آشنایى قرار دارد. براى مثال، میزان فضاى شخصى مورد نیاز هنگام یک مکالمه عادى با فردى دیگر معمولاً بین ۵/٠ تا ٢/١ متر است. در حالى که فاصله شخصى مورد نیاز هنگام سخنرانى در یک جمع در حدود ٣ تا ۵/٣ متر می‌باشد.
۶- خیره شدن
نگاه کردن، خیره شدن و پلک زدن نیز از ارتباطات مهم غیرکلامى است. هنگامى که افراد با افراد یا چیزهایى که دوستشان دارند مواجه می‌شوند، سرعت پلک زدنشان افزایش می‌یابد و مردمک چشمشان باز می‌شود. نحوه نگاه کردن به فردى دیگر می‌تواند نشانگر هیجانات مختلفى نظیر تنفّر، علاقه و جذابیت باشد.
٧- تماس بدنى برقرارى ارتباط از طریق لمس کردن و تماس بدنى، نوع دیگرى از رفتارهاى غیرکلامى است. پژوهش‌هاى گسترده‌اى درباره اهمیت لمس کردن و تماس بدنى در دوره نوزادى و دوران اولیه کودکى، صورت گرفته است. مطالعات هرى هارلو نشان می‌دهد که محرومیت از تماس و جلوگیرى از آن، چگونه بر رشد تأثیر می‌گذارد. این مطالعه که بر روى میمون‌ها صورت گرفته نشان می‌دهد که بچه میمون‌هایى که در بغل مادرهاى سیمى (غیرواقعی) بزرگ شده‌اند از نظر رفتار و تعامل اجتماعى دچار کمبود بوده‌اند. تماس بدنى و لمس کردن می‌تواند براى انتقال عاطفه، احساسات و سایر هیجانات به کار رود.
٨- قیافه ظاهرى
انتخاب رنگ، لباس، آرایش موها و سایر عوامل تأثیرگذار بر ظاهر فرد نیز به عنوان ابزار ارتباطات غیرکلامى در نظر گرفته می‌شوند. پژوهش‌هایى که درباره روان‌شناسى رنگ‌ها صورت گرفته نشان داده است که رنگ‌هاى مختلف می‌توانند بیانگر احوال مختلف باشند. ظاهر فرد همچنین می‌تواند واکنش‌هاى روان‌شناختى، قضاوت و تفسیرهاى فرد را تغییر دهد. براى اثبات این ادعا، قضاوت‌هاى سریع خود را درباره افراد، بر پایه وضع ظاهریشان، در نظر بگیرید. این احساس و تصور اولیه در مورد افراد بسیار اهمیت دارد و به همین دلیل است که توصیه می‌شود متقاضیان کار به هنگام مصاحبه استخدامى، لباس مناسبى به تن داشته باشند

/ 3 نظر / 4 بازدید
محسن

با سلام ممنون از وبلاگ پر محتوات لطفا منابع رو هم ذکر کن .

محسن

با سلام ممنون از وبلاگ پر محتوات لطفا منابع رو هم ذکر کن .

mamnoon vaghan kheyli estefade kardam az sitetoon