چشم‌های
برآمده

آرزوهای دور و درازی دارند و کمی جاه طلب هستند. مغرور و
خودخواهند و اول از همه به منافع خودشان فکر می‌کنند.  زیاد اهل کنجکاوی و سرک
کشیدن در زندگی و ماجراهای دیگران نیستند. تا جای ممکن سعی می‌کنند خودشان را از هر
قضیه‌ای دور نگه دارند. آرامند و اهل هیاهو نیستند.

/ 0 نظر / 63 بازدید