animated gif of sakuraتشخیص حرکات چشم قدری به تمرین و ممارست نیـاز دارد زیرا که برخی افراد حرکات چشم بسیار کنـد و آرام، مختصر، زیرکانه و یا تعمدی دارند که اغلب اوقات ارزیابی چشم را پیچیده و دشوار می گردانـد. حـرکات چـشـمـها نشان دهنده آن است که فرد چگونه میاندیشد،آیا وقایع گذشته و یا آینده را در تصور خود میپروراند، صدایی را در باطن خود دوبـاره می شـنـود و یا صدای جـدیـدی را در ذهن خود می آفریـنـد. در دلـش بـا خود حرف میزند و یا توجهش معطوف به احساساتش می باشد.

جهت رمز گشـایی حرکات چشمها صورت را به 3 بخش فوقانی-میانی-تحتانی در ذهن خـود مجسم کنید. اکنون مجددا آن 3 بخش را از وسط به 2 بخش چپ و راست تقسیم کنید. حرکت چشم به سمت هر یک از این 6 منطقه را میتوان اینگونه تفسیر کرد:

بالا: دیداری

وسط: شنیداری

پایین: تکلم و احساسات

سمت چپشان مربوط به اطـلاعـات یـادآوری شده و سمت راستشان مربوط به اطلاعات خلق شده می باشد. به این مفهوم که شخص به مـنظور دستیابی به مناطق مرتبط با حواس پنجگانه مغز بطور غیر ارادی چشمانش را به جهات مختلف حرکت میدهد.

* چشمها بالا وچپ: نیـمکره غیـر بـرتـر تـجـسـمات فکری - تصویر ذهنی یادآوری شده - دستیابی به خاطرات بصری (Vr)
* چشمها بالا و راست: نیـمـکره بـرتـر تجسمات فکری-تصویر ذهنی خلق شده-قوه مخیله (Vc)
* چشمها وسط و چپ: نیـمـکره غـیر برتر پردازش حـس شـنـوایی-دستیابی به خاطرات اصوات-افتراق تن صدا (Ar)
* چشمها وسط و راست: نـیـمـکره بـرتر پـردازش حـس شنوایی-تجسم اصوات جدید (Ac)
* چشمها پایین و چپ: ندای درون-گفتگوی باطنی-ایجاد کلام(Ad)
* چشمها پایین و راست: احساسات، حـس لامـسه و هـم احشایی-دستیابی به احساسات، عواطف، احساس سردی وگرمی، درد، فشار، حرکت و جاذبه(K)
* چشمها مستقیم بسمت روبرو و متسع: دسـتـرسـی سـریع و آنی به تمام اطلاعات حسی (معمولا بصری)

کاربردها

1- موثرتر ومفیدتر بیاندیشید از آنجایی که حرکات چشمها سبب تحریک بخشهای متفاوتی از مغز میگردند، بـنـابـراین شما را در اندیشیدن بهتر یاری میکند. بـرای مـثال هنگامی که از شما پرسیده شود که آخرین فردی که امروز صبح ملاقات کردی چه کسی بود؟ شما بـا حـرکت دادن چشم هـا بسمت بالا و چپ می توانید آن را بهتر به خاطر بیاورید.

2- بدانید چه زمانی باید سکوت کنید هنگامی کـه فـردی در حین انجام حرکات چشمی می باشد و شما نیز همزمان صحبت می کنید، رشته افکار وی برهم از دست میرود کـه سبب تاخیر و کندی ارتباط مـتـقـابل، سردرگمی و رنجش آن فرد نسبت به شما خواهد شد.

3- حریم شخصی افراد افرادی که شیوه تفکرشان وابسته بر اطلاعات بصری میباشد، بـه حـریم شخصی زیادی نیاز دارند. مایلند از شما به اندازه کافی فاصله بگیرند تا قادر باشند خیلی خوب شما را مشاهده کنند زیرا که با نگاه کردن به شـمـا اطـلاعـات بـسـیـاری را گـردآوری مـی کنند. بنابراین دور از آنها نشسته و یا بایستید. افرادی که احساسی می اندیشند مایـلـنـد به حد کافی نزدیـک بـاشـنـد تـا بـا شـما تـماس جسمی برقرار کنند که این کار را با زدن به بازوهای شما، گرفتن آرنج و یا شانه و دست دادنی که گویی میـل بـه رها کردن دستان شما ندارد بروز میدهند. همچنـیـن افـرادی که یادگیری و تفکراتشان وابسته به اطلاعات شنیداری میباشد کمترین توجهی نسبت به وجود شما و حرکات جسمانی شما ندارند زیرا که تمام توجه شان معطوف به جزئیات و صـحت اطـلاعـات مبـادلـه شده و تحلیل آن میگردد.چشم برهم زدنهای مکرر و یا حتی بستن چشمها به مدت چند ثانـیه در هنگام بحث و گفتگو پیرامون مسائل پیچیده از ویژگیهای اخلاقی آنان میباشد.

4- دروغگو را شناسایی کنید هنگامیکه مشاهده کردید شخصی درپاسخ به پرسشهای شما به بالا و سـمـت راست چشم میدوزد احتمالا در فکر فریب و یافتن پاسخ ساختگی میباشد.

زیاده روی نکنید

به خـاطر داشته باشید که حرکات چشمها در تمام افراد صادق نمیباشد گاهی اوقات در افراد چـپ دسـت حـرکات چشم مذکور معکوس بوده و یا حتی برخی افراد دارای حرکات چشم منحصر به فردی می باشند. بنابراین در استفاده از آن مـحـتـاط و مـیانه رو باشید و هیچگاه به آن به دید یک قانون ثابت ننگرید.

/ 8 نظر / 5 بازدید
سلام

سلام/یه سوال.این حرکات چشمی که گفتین منظورتون چپ راست خودمان است .یعنی چپ من بالا این میشه یا.... یا اینکه چپ بالا منظور چشم شخص رو به روست؟یعنی اون چپ بالا ن اه کنه میشه راست بالای من و معنیش؟؟!! ممنون!

افشین

خیلی جالب بود مرسی براتون آرزوی موفقیت میکنم

پاسخ به سوال دوم لطفا(چپ=چپ خودشخص یا چپ=چپ فرد روبه رو(راست خود شخص)

پاسخ: در این قسمت نظرات تا دقیقا سوالتون رو مطرح نکنید متوجه نمیشم. می توانید از آینه(آیینه) استفاده کنید( مثلاوسیله ای دستتان راستتان بگیرید الآن وسیله سمت راست شماست اما اگربا تصور /خودتان را به جای شخص مقابل (تصویر خودتان در آینه(؟آیینه)) بگذارید می بینید وسیله سمت چپ است. جهت رمز گشـایی حرکات چشمها صورت را به 3 بخش فوقانی-میانی-تحتانی در ذهن خـود مجسم کنید. اکنون مجددا آن 3 بخش را از وسط به 2 بخش چپ و راست تقسیم کنید. حرکت چشم به سمت هر یک از این 6 منطقه را میتوان اینگونه تفسیر کرد: پس اگر خود فرد حکاتش را بررسی کند بااینکه شخص دیگری آن ها را بررسی کند (از رو به رو )فرق می کند. کدام درست است ببینیم خود شخص مقابل چشمش را به کدام طرف حرکت داده است یا ببینیم چشمش به سمت چپ است یا راست؟

پاسخ: در این قسمت نظرات تا دقیقا سوالتون رو مطرح نکنید متوجه نمیشم. می توانید از آینه(آیینه) استفاده کنید( مثلاوسیله ای دست راستتان بگیرید الآن وسیله سمت راست شماست اما اگربا تصور /خودتان را به جای شخص مقابل (تصویر خودتان در آینه(؟آیینه)) بگذارید می بینید وسیله سمت چپ شما ست. جهت رمز گشـایی حرکات چشمها صورت را به 3 بخش فوقانی-میانی-تحتانی در ذهن خـود مجسم کنید. اکنون مجددا آن 3 بخش را از وسط به 2 بخش چپ و راست تقسیم کنید. حرکت چشم به سمت هر یک از این 6 منطقه را میتوان اینگونه تفسیر کرد: پس اگر خود فرد حکاتش را بررسی کند بااینکه شخص دیگری آن ها را بررسی کند (از رو به رو )فرق می کند. کدام درست است/ ببینیم خود شخص مقابل چشمش را به کدام طرف حرکت داده است یا ببینیم چشمش به سمت چپ است یا راست؟

پاسخ: در این قسمت نظرات تا دقیقا سوالتون رو مطرح نکنید متوجه نمیشم. می توانید از آینه(آیینه) استفاده کنید( مثلاوسیله ای دست راستتان بگیرید الآن وسیله سمت راست شماست اما اگربا تصور /خودتان را به جای شخص مقابل (تصویر خودتان در آینه(؟آیینه)) بگذارید می بینید وسیله سمت چپ شما ست. جهت رمز گشـایی حرکات چشمها صورت را به 3 بخش فوقانی-میانی-تحتانی در ذهن خـود مجسم کنید. اکنون مجددا آن 3 بخش را از وسط به 2 بخش چپ و راست تقسیم کنید. حرکت چشم به سمت هر یک از این 6 منطقه را میتوان اینگونه تفسیر کرد: پس اگر خود فرد حکاتش را بررسی کند بااینکه شخص دیگری آن ها را بررسی کند (از رو به رو )فرق می کند. کدام درست است/ ببینیم خود شخص مقابل چشمش را به کدام طرف حرکت داده است یا ببینیم چشمش به سمت چپ است یا راست؟

پاسخ: در این قسمت نظرات تا دقیقا سوالتون رو مطرح نکنید متوجه نمیشم. در حرکات چشم کدام درست است ببینیم خود شخص مقابل چشمش را به کدام طرف حرکت داده است یا ببینیم مثلاچشمش به سمت چپ است یا راست؟(نکته:این دو حالت باهم یکی نیست)

[گل]ممنون.(مقداری درست شد گفتم صفحه پر نشه /دست شما درد نکنه)