بوسه هوایی یک نوع تشریفات یا یک ژست اجتماعی است که معنی اش اساسا با انواع دیگر بوسیدن یکی است.در بوسه هوایی لبها چنان نشان داده می شوند که کسی را می بوسند اما بدون اینکه بدن طرف متقابل را لمس کند

/ 0 نظر / 33 بازدید