تولبد درگفتارروندی است که صداها و هجاهاو کلمات شکل میگیرند.اینعمل هنگامی است که زبان و فک و دندانها و و لب به هوایی که ازتارهای صوتی خارج میشوند شکل میدهد .صحبت کردن نتیجه هماهنگیعضلات بسیاری از جمله عضلات تنفسی ،تارهای صوتی،زبان و کاماست و شکل ساختمانی این عضلات و اندازه و حالت دنداها و زبان وسقف دهان ،همگی در تولید گفتاراهمیت دارند .
تولید چیست؟

اختلال تولید چیست؟

اختلال تولید حذف یا اشتباه گفتن و یا جابجا کردن صدا ها در گفتار است مانند مثالهای زیر:

حذف صدا :گفتن گبه به جای گربه جابجایی :بیان تیت به جای سیب

چه زمانی باید کودک من توانایی گفتن تمام صداهای گفتاری را داشته باشد؟

توانایی کودکان در تمام زمینه ها ازجمله گفتاری باهم فرق میکند .کودکان در ابتدا صداهایی مانند( آ،او ،ای …)را تولید و

سپسحروف را بیان میکنند .اخرین حرفی که یاد میگیرند صداهای ((ر))و((س))است در تحقیقی معلوم شده که

5%کودکان تمام صداها را تاسن 5/4سالگی میگویند به طور کلی صداهایی که زیاد تکرار میشوند مانند ((پ))یا((م))قبل از

سه سال و صداهایی مانند ((ر))و ((س))تاسنین پیش دبستانی اموخته میشوند .

دلیل اختلال تولیدی چیست؟

-اشکالات عضوی:مانند شکاف کام، دندانهای غیر طبیعی،فلج

مغزی،عقب ماندگی ذهنی،کم شنوایی .که در این موارد گفتار درمانگ با

همکاری یک تیم درمانی شامل نورولوژیست ،ارتودنتیست ،شنوایی سنج

به درمان گفتار کودک می پردازد .

-آپراکسی گفتار:عموما همراه اسیب مغزی است که علائمی از جمله

کندی و تقلا در گفتار دارد

-اختلالات عملکردی:مانند داشتن دو یا چند زبان در خانه و یاتقلید کردن

اشتباهات گفتاری کودک توسط والدین که سبب تثبیت ان میشود

-تاخیر رشدی:بیشترین علت اختلال تلفظی است که ممکن است مستقیما

به علت کم شنوایی باشد

آیا میتوان یک بزرگسال بااختلال تلفظی را درمانکرد؟

بیشتر اختلالات تولید قابل درمان هستند .اما اختلالاتی که طولانی مدت باشند مشکل تر درمان میشوند همچنین مشکلاتی که با ضعف عضلانیهمراه باشند دیر تر درمان شده و زمان زیادی نیاز دارند
/ 2 نظر / 26 بازدید
تراوش

[متفکر][گل]

11

[گل]